Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu z siedzibą w Bremie Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu z siedzibą w Bremie

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła Polska  przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu z siedzibą w Bremie jest polską publiczną szkołą, prowadzoną przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie ( ORPEG) na zlecenie  Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie i działającą na podstawie polskiego prawa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Edukacji Narodowej z dnia   9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652 z późn. zm.) szkoła organizuje kształcenie o charakterze uzupełniającym, ucząc tych przedmiotów, z którymi uczeń nie spotka się w szkole niemieckiej- czyli języka polskiego, a w klasach starszych  również wiedzy o Polsce.

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć