Z wizytą w Szkole Polskiej w Bremie

W sobotę, 7 października 2023 roku naszą szkołę odwiedzili goście, Pan Konsul Generalny Paweł
Jaworski i Pani Konsul Marzena Szczypułkowska-Horvath.
Goście zwiedzili szkołę, na pierwszym piętrze odwiedzili uczniów klasy I SP, poznających kolejne
nowe literki oraz uczniów klasy II SP, do których przyszła Pani Jesień. Dzieci wykonywały prace
plastyczne, używając przy tym nowo poznanych darów jesieni. Z kolei na drugim piętrze zobaczyli
fragment lekcji wiedzy o Polsce w klasie IV SP i V SP.
Goście życzyli uczniom wielu sukcesów i postępów w nauce, z kolei nauczycielom radości i satysfakcji
z wykonywanej pracy.
Na spotkaniu podziękowano Panu Konsulowi Generalnemu Pawłowi Jaworskiemu i Pani Konsul
Marzenie Szczypułkowskiej-Horvath za wspieranie powstania i działalności Szkoły Polskiej w Bremie.