Obchody Narodowego Święta Niepodległości

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 18 listopada 2023 roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji
Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie i nauczyciele wspólnie uczcili
105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Apel rozpoczął się od
uroczystego odśpiewania hymnu państwowego. Uczniowie wysłuchali prelekcji
dotyczącej najważniejszych wydarzeń historycznych z czasów odzyskania
niepodległości. Następnie uczniowie najmłodszych klas wykonywali prace
plastyczne, dotyczące polskich symboli narodowych. Dzieci stosowały różne
techniki plastyczne, bawiąc się pogłębiały swoją wiedzę o historii naszego kraju.
Uczniowie klasy IV/V poszerzali swą wiedzę grając w gry edukacyjne. Zapewne
ten uroczysty dzień przyczyni się do głębszego zrozumienia i docenienia
dziedzictwa polskiego wśród uczniów naszej szkoły.