Projekt „Rodzice czytają dzieciom”

W marcu nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu ,,Rodzice czytają dzieciom ”, który ma na celu kształcenie nawyków czytelniczych, dbania o książki i szanowania ich, a także przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych oraz budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem.
Pani Agnieszka przedstawiła historię Marii Skłodowskiej-Curie oraz krótkie wiersze Juliana Tuwima. Na koniec dzieci, zainspirowane przeczytanymi książkami, wykonały ciekawe prace plastyczne.

Dziękujemy pięknie Rodzicom za aktywny udział w naszym projekcie!