Ślubowanie Pierwszoklasistów

Dnia 2 grudnia 2023 r. w Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu z siedzibą w
Bremie odbyła się uroczystość Pasowania Na Ucznia Pierwszej Klasy.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, Konsul Generalny, Pan Paweł Jaworski, Konsul Pani
Marzena Szczypułkowska-Horvath, rodzice/opiekunowie. Pan Konsul Paweł Jaworski skierował słowa
wsparcia dla dzieci, rodziców i nauczycieli oraz życzył uczniom wielu sukcesów w nauce. Następnie
wspólnie odśpiewano hymn państwowy. Punktem kulminacyjnym było ślubowanie pierwszoklasistów
i pasowanie uczniów przez dyrektora szkoły. Na pamiątkę tego ważnego dnia uczniowie otrzymali
okolicznościowe dyplomy oraz książkę.
Wszystkim pierwszoklasistom gratulujemy i życzymy wielu pięknych chwil na szkolnej ścieżce, którą
niedawno rozpoczęli oraz radości z bycia uczniem naszej szkoły.